Tin từ vụ tài chính

Hướng dẫn tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2013

(6/5/2013 3:06:38 PM)

Vụ Tài chính - Bộ NN&PTNT có văn bản số 2503/BNN-TC ngày 30/5/2013 hướng dẫn tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2013.

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

số: 2503  /BNN-TC

V/v: tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30  tháng 05  năm 2013

                         Kính gửi:  - Các Tổng cục: Thủy lợi, Lâm nghiệp, Thủy sản

                                        - Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

                                        - Các Ban quản lý Dự án thuộc Bộ

             Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013,

             Căn cứ văn bản số 6684/BTC-NSNN ngày 27/5/2013 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013,

             Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các bộ phận, phòng ban liên quan có phương án thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

             1. Rà soát, sắp xếp, bố trí lại các nhiệm vụ chi thường xuyên đã được giao đầu năm, tăng cường quản lý chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả.

             2. Xác định số tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo từng lĩnh vực và tiết kiệm 30% chi thường xuyên của các chương trình mục tiêu quốc gia bố trí cho các nhiệm vụ chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi tham quan, học tập, công tác trong và ngoài nước. Phương án xác định số tiết kiệm thực hiện theo đúng hướng dẫn tại tiết a, b điểm 3.1 văn bản số 6684/BTC-HCSN ngày 27/5/2013 của Bộ Tài chính (công văn phôtô kèm theo)

             Đề nghị các đơn vị khẩn trương xác định số tiết kiệm thêm chi thường xuyên của 07 tháng cuối năm 2013, gửi về Bộ (Vụ Tài chính) trước ngày 10/6/2013 để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

             Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng qui định, đúng thời hạn nêu trên.

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (b/c)

- Các đ/c Thứ trưởng (b/c);

- Các Vụ: KH, TCCB,

KHCN&MT; VP Bộ (p/h);

- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Hưng

    Tìm kiếm
    Liên kết website
    Thông tin hữu ích

Thời tiết

Tỷ giá

Nguồn: Vietcombank

 • Ai là anh Hai Râu!
  Ba người đàn ông say rượu dìu nhau về nhà. Đến trước cửa một căn nhà, một gã đập vào cửa và hét lên: "Ông Hai Râu ở đây phải không?".

  (5/9/2013 2:07:12 AM)

 • Phán quyết công bằng !!!
  Thẩm phán bước vào phòng xử án, gõ búa và nói: "Trước khi tôi bắt đầu tuyên án, tôi muốn thông báo rằng, luật sư của bị cáo đã đưa cho tôi 15.000 đôla để tôi lái vụ án theo cách của ông ấy".....

  (5/9/2013 12:09:43 AM)

 • Vòng xoay lạc quan!
  Một khách du lịch tới một thị trấn nhỏ. Đặt trước cho chủ khách sạn 100 USD, ông ta lên tầng trên để xem có phòng nào hợp ý mình không để trọ...

  (1/2/2013 1:24:23 AM)

    Thống kê truy cập
Số người truy cập 
 
Bản quyền thuộc: Vụ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ liên hệ: Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 04. 44592087
Email: vutaichinh@fpt.vn
Trang chủ|Liên hệ|Sơ đồ site